Christen genoeg
Om God roekeloos te vertrou
Welkom Nuusbrief Jesus Is Nie Hier Nie Foto Album Inligting Toelatingsvereistes Kontak Ons

Yade onderneem:

Om na bejaarde- & gestremde persone wat in die drie-enige God glo en wat nie meer ekonomies kan oorleef nie uit te reik en teen bekostigbare tariewe  ‘n heenkome te bied in skoon, netjiese en veilige Yade Tuistes.

Om 24 uur versorging tuistes  te open om persone wat mediese, morele en psigiese versorging nodig het te vestig.

Om onsself te laat oplei, geriewe te skep en personeel in diens te neem om mense wat spesiale aandag en hulp nodig het, die beste moonlike ondersteuning te bied.

Om by bestaande organisasies wat gewillig en beskikbaar is om ons te ondersteun in te skakel en so ons diens aan ons inwoners te verbeter.

Om permanent aangestelde mediese en versorgingspersoneel in diens te neem.

Om die nodige infrastruktuur te bekom of te ontwikkel om inwoners te kan vervoer en/of versorg volgens behoefte.

Om deurlopend Tuistes in Bloemfontein te open vir solank Jesus Christus die bestuur daartoe roep en daar behoefte daarvoor is.

Om ander organisasies wat mense in nood ondersteun, by te staan sover dit binne ons vermoë is.


Hettie Sprong  Anilda Blom

0827854404   0845501316

Stigterslede van Yade Uitreik Aksie

Ons inwoners waardeer al die mense en organisasies wat na hulle uitreik. Hierdie groepie is lede van die groep “Reps for Jesus” wat ons mense gereeld besoek.

Met liefde word daar vir Tannie Rita gebid.