Christen genoeg
Om God roekeloos te vertrou
Welkom Nuusbrief Jesus Is Nie Hier Nie Foto Album Inligting Toelatingsvereistes Kontak Ons

Belangrik

Yade is nie ‘n mediese instansie nie. Ons bied  24 uur per dag versorging van bedleende en gestremde persone in ons  volle versorgingtuistes. Hierdie diens is beskikbaar aan alle volwasse persone. Ons het ‘n mediese dokter wat ons feitlik elke dag besoek, en maak gebruik van opgeleide  gesondheid werkers wat 24 uur per dag in ons versorgingstuistes op diens is.


In ons algemene tuistes bied ons akkommodasie en 3 etes per dag aan inwoners.


Yăde Tuistes & Versorgings Tuistes

Yăde Uitreik Aksie is nie 'n mediese fasiliteit nie. Ons bied versorging aan bejaarde en gestremde persone, en staan ander individue en organisasies by sover dit binne ons vermoe is.


Yăde Algemene Tuistes

o Yăde Tuistes bied verblyf met 3 etes aan bejaarde  persone 60 jaar en ouer en gestremde persone 45 jaar en ouer. Ons oorweeg ook aansoeke van ander persone waar die behoefte bestaan,

Hierdie huise word soos gewone huise bestuur. Sover dit binne inwoners se vermoë is, word dit van hulle verwag om met klein takies in en om die huis te help.

Yăde versorgings tuistes.

Dienste

o Versorging van bedlêende & gestremde persone

o Versorging 24 uur per dag in volle versorgings tuiste

o Versorging 12 uur daagliks in semi-versorgings tuiste

o Opgeleide Gesondheids werkers

o Mediese dokter gedurende die week op besoek

o Pyn en simptome kontrole

Die volgende ondersteuning word gebied deur vrywillige werkers

o Psigiese ondersteuning en advies

o Geestelike Ondersteuning

o Emosionele Ondersteuning

o Sterwings begeleiding
Yade Tuistes:

Navrae en kantoor

Yăde Versorgings Tuistes:

Yăde Algemene Tuistes:
Ons opregte dank aan Van Rensburg Patoloë vir hulle gratis diens aan ons inwoners.

Daar is soveel organisasies soos diè wat Yade in staat stel om ‘n ongelooflike diens aan sy inwoners te bied

Baie, baie dankie.