Christen genoeg
Om God roekeloos te vertrou
Welkom Nuusbrief Jesus Is Nie Hier Nie Foto Album Inligting Toelatingsvereistes Kontak Ons

Toelatingsvereistes alle Yăde tuistes


   Verblyf tariewe volgens glyskaal van inkomste

Geen alkohol gebruikers

Christene wat aan Drie-Enige-God glo

Algemene Verblyf slegs vir persone met persoonlike inkomste van R3000-00 of minder.


VERBLYF TARIEWE (Voor subsidie)

MINIMUM GESUBSIDEERDE VERBLYF TARIEWE

Die volgende is nie ingesluit by verblyfkoste nie:


VERBLYF SUBSIDIE

Volgens glyskaal van Inkomste

Volgens graad van versorging behoefte


Voltooiing van Subsidie aansoek


Elke inwoner se subsidie is vertroulik en die bedrag van subsidie word as vertroulik beskou en hanteer.

NB: